Dzielnica Ursynów Serwis sportowo-rekreacyjny Ursynowa  

"Razem" - wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych na Ursynowie

19.04.2018
Pozostałe

Fundacja "Puls Zdrowia" oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów informują o powstaniu i realizacji nowego programu wspierania aktywności osób niepełnosprawnych na Ursynowie. Program ten jest współfinansowany ze środków Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Projekt dotyczy organizacji ćwiczeń oraz zajęć sportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w tym organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami ruchowymi, intelektualnymi, opóźnieniami psychoruchowymi, ze sprzężeniami, zaburzeniami integracji sensorycznej, ze spektrum autyzmu. Bezpośrednimi odbiorcami działań w ramach projektu są także rodziny dzieci dotkniętych wyżej wymienionymi rodzajami niepełnosprawności.

Jak podkreśla p. dr Wojciech Smykiewicz, prezes Fundacji „Puls Zdrowia”, ważna jest aktywna forma spędzania czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne.

„Z jednej strony, możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo - ruchowych stanowi formę usprawniania osób z niepełnosprawnością. Z drugiej strony, jest sposobem na integrację i nabycie umiejętności spędzania wolnego czasu, możliwość nawiązywania nowych kontaktów i rozwijania umiejętności społecznych.” – podkreśla prezes fundacji.

„Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi mają utrudniony dostęp do oferty sportowej z uwagi na wysoki koszt tych zajęć, który najczęściej stanowi skuteczną barierę. Ćwiczenia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin nie tylko mają na celu nauczenie prowadzenia indywidualnych zajęć sportowo–rekreacyjnych, ale są też okazją do nawiązania kontaktu i wymianą doświadczeń między osobami niepełnosprawnymi, w tym dziećmi i młodzieżą, a także ich rodzinami i opiekunami.” – dodaje p. dr Smykiewcz.

Celami szczegółowymi programu „Razem” są:

- poprawa sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży,

- uświadomienie i wdrożenie nawyku do prozdrowotnego stylu życia obejmującego ćwiczenia fizyczne i pozytywne myślenie;

- podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

- podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych,

- przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,

- rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi,

- zwiększenie poczucia własnej wartości i sprawczości u osób niepełnosprawnych,

- nawiązanie kontaktu i wymiana doświadczeń między osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w tym dziećmi i młodzieżą, a także ich rodzinami i opiekunami,

- zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie problemów osób z niepełnosprawnością.

 

Rezultaty, jakie organizatorzy pragną osiągnąć poprzez realizację tego programu to:

- poprawa ogólnej sprawności motorycznej,

- wzmocnienie siły mięśniowej,

- eliminowanie ograniczeń w stawach,

- zmniejszenie napięcia mięśniowego,

- poprawa krążenia,

- dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych w tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała,

- stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej oraz wzrokowo-ruchowo-czuciowej,

- odczuwanie własnego ciała, samodzielność,

- wiary we własne siły, pokonywanie własnych słabości,

- wzmacnianie poczucia godności.

Ćwiczenia usprawniające dla grup 3-6 osobowych odbywają się w pełni wyposażonych salach gimnastycznych SPZOZ Warszawa-Ursynów, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadających zaplecze socjalno-sanitarne.

Jeden cykl to 15 spotkań, które odbywają się we wtorki i środy od godz. 18:00.
Dokładne terminy zostały podane na plakacie promocyjnym znajdującym się poniżej.

Archiwum aktualności

Kalendarz

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
X

Wyślij link znajomemu